FRNT | siedziba Fundacji Rozwoju Nowych Technologii


projekt koncepcyjny w trakcie opracowania
2019
Zespół : Agnieszka Deptuła, Agnieszka Małecka
FRNT | siedziba Fundacji Rozwoju Nowych Technologii
FRNT | siedziba Fundacji Rozwoju Nowych Technologii
FRNT | siedziba Fundacji Rozwoju Nowych Technologii
FRNT | siedziba Fundacji Rozwoju Nowych Technologii